Sources of the Identity of Croats from Bosnia and Herzegovina Cover Image

Izvori identiteta Hrvata u Bosni i Hercegovini
Sources of the Identity of Croats from Bosnia and Herzegovina

Author(s): Jure Krišto
Subject(s): History
Published by: Udruga građana »Dijalog«

Summary/Abstract: Ne treba, naime, gubiti iz vida da su franjevci u BiH primijenili na sebe načelo kojim je turska vlast priznala vlast Srpskoj pravoslavnoj crkvi nad pravoslavnim stanovništvom, tj. prihvatili su načelo da su oni “vlasnici” nad katoličkim pukom na svom jurisdikcijskom području kao što je i Srpska pravoslavna crkva imala vlast nad pravoslavnim stanovništvom. U takvom obzorju, pojava neke druge crkvene strukture, makar bila i redovita, značila je zasigurno prijetnju njihovoj suverenosti na određenom zemljopisnom prostoru. U očima srpskih ideologa, pak, sama uspostava redovite crkvene hijerarhije značila je prijetnju primjeni ideološke matrice o trostrukoj vjerozakonitosti srpskog jezičnog zajedništva.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 13
  • Page Range: 226-234
  • Page Count: 9
  • Language: Croatian