Agonies of Liberalism Cover Image

Muke s liberalizmom
Agonies of Liberalism

Author(s): Tarik Haverić
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Udruga građana »Dijalog«

Summary/Abstract: Sa stanovišta univerzalnog auditorija, svaki pokušaj oživljenja modela konsocijacijske demokratije je teorijsko mrtvorođenče: u političkoj filozofiji, argumenti “konsocijacijalista”, koji su u određenoj epohi imali izvjesnu privlačnost, uspješno su demontirani. No, u argumenataciji koju su razvila oba tabora — zagovornici preobražavanja Bosne i Hercegovine u konsocijacijsku demokratiju i njegovi protivnici — redovno se evocirao liberalizam (i kao učenje i kao historijska realizacija), često bez ikakvog pobližeg određenja i stvarnog razloga.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 13
  • Page Range: 133-144
  • Page Count: 12
  • Language: Bosnian