Jewish Artists in Transylvania Cover Image

Erdélyi zsidó művészek
Jewish Artists in Transylvania

Author(s): Jenő Murádin
Subject(s): Jewish studies
Published by: Múlt és Jövő

Summary/Abstract: Az erdélyi képzőművé"et töcténetében jelentős szám ú zsidó alkotó segítette a korszerű eszmék és áramlatok térnyerését, a művészeti élet kibontakozását. Festők, szobrászok, rajzművészek munkássága gazdagította Európa e régiójának fölzárkózását. Nagy tájékozottsággal, nyitottsággaL a modern művészet iránti fokozott érzékenységgel segítettek a Nyugat és Kelet közötti szellemi gátakat lebontani. Fokozottan támaszkodhattak ugyanakkor egy gazdasági alappal bíró, mozgékony menedzser rétegre, amely- az egész társadalom hasznára - a szervezés és népszerűsítés föladatait vállalva, a művek kereskedelmi forgalmát ösztönözte.

  • Issue Year: 2000
  • Issue No: 1
  • Page Range: 81-84
  • Page Count: 4
  • Language: Hungarian