Polish Diplomats in the Court of Charles I Stuart in „The Note Books” by sir John Finet Cover Image
  • Price 3.90 €

Polscy dyplomaci na dworze Karola I Stuarta w Dziennikach sir Johna Fineta
Polish Diplomats in the Court of Charles I Stuart in „The Note Books” by sir John Finet

Author(s): Anna Kalinowska
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Summary/Abstract: Tekst jest próbą przedstawienia pobytu polskich przedstawicieli dyplomatycznych na dworze Karola I Stuarta w oparciu o niewykorzystywane dotychczas przez polskich historyków źródło - wydane przez A.J. Loomiego dzienniki mistrza ceremonii sir Johna Fineta, obejmujące lata 1628-1641. Częstotliwość, z jaką polscy dyplomaci pojawiali się na angielskim dworze w latach trzydziestych wiąże się niewątpliwie z jego próbą odzyskania korony szwedzkiej oraz propozycją mediacji pomiędzy cesarzem a obozem protestanckim, jak również projektem małżeństwa króla z księżniczką Elżbietą, siostrzenicą Karola I. Tekst Fineta umożliwia prześledzenie etapów misji polskich przedstawicieli (powitanie przez mistrza ceremonii, uroczysty wjazd do stolicy, audiencje u króla, najpierw prywatna, a następnie publiczna oraz spotkania z innymi dyplomatami w Londynie, i w końcu audiencja pożegnalna), a także ustalenie związanych z tym kwestii finansowych i ceremonialnych. Ceremoniał oraz formy stosowane wobec polskich dyplomatów nie różniły się w zasadzie, mimo początkowych wątpliwości ze strony angielskiej, od tych wykorzystywanych przy okazji wizyt przedstawicieli innych krajów.

  • Issue Year: 11/2003
  • Issue No: 1
  • Page Range: 121-146
  • Page Count: 26
  • Language: Polish