La combinatoire des noms d’affect avec les verbes supports Cover Image

La combinatoire des noms d’affect avec les verbes supports
La combinatoire des noms d’affect avec les verbes supports

Author(s): Magdalena Augustyn, Anna Krzyżanowska
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Keywords: support verb constructions; affect nouns; aspect; intensity; metaphor; konstrukcje werbo-nominalne; nazwy uczuć; aspekt; intensywność; metafora; les constructions à verbe support; noms d’affect; aspect; intensité; métaphore

Summary/Abstract: Celem artykułu jest opis łączliwości składniowo-leksykalnej nazw uczuć z czasownikami prymarnie operatorowymi (avoir ‘mieć, odczuwać’, être ‘być (w stanie)’, éprouver ‘doświadczać; odczuwać, doznawać’, ressentir ‘odczuwać, doznawać’) oraz z czasownikami fazowymi, np. se mettre en colère ‘wpaść w gniew’, perdre espoir ’stracić nadzieję’). Przedmiotem naszego zainteresowania są także pełnoznaczne czasowniki, użyte wtórnie w funkcji synsemantycznego werbalizatora (np. nourrir la colère ‘podsycać gniew’, brûler de rage ‘płonąć z wściekłości’, se consumer de tristesse ‘słabnąć, tracić siły, energię ze smutku’). Przedstawiona analiza pozwala stwierdzić, że operatory prymarne są raczej wymienne w większości kontekstów, podczas gdy wybór metaforycznego werbalizatora podlega często ograniczeniom związanym z semantyką nazw emocji (bouillonner de colère ‘wrzeć, kipieć z gniewu, ze złości’, lecz nie *de tristesse ‘ze smutku’, se consumer de chagrin ‘słabnąć, tracić powoli swoje siły, energię z powodu zmartwienia’, lecz nie *de rage ‘z wściekłości’).

  • Issue Year: 56/2008
  • Issue No: 05
  • Page Range: 5-18
  • Page Count: 14
  • Language: French