The letters to Haim Altarac from concentration camps during WWII Cover Image

Pisma Haimu Altarcu iz koncentracionih logora u Drugom svjetskom ratu
The letters to Haim Altarac from concentration camps during WWII

Author(s): Sandra Biletić, Amira Hujdur
Subject(s): Museology & Heritage Studies
Published by: Arhiv Bosne i Hercegovine
Keywords: Jevreji; koncentracioni logori; Altarac Haim; Vareš

Summary/Abstract: Stradanje Jevreja u Bosni i Hercegovini bilo je čestim predmetom proučavanja u našoj historiji. U centru našeg istraživanja, a na osnovu izvorne arhivske građe, jeste rad i djelovanje Haima Altarca, apotekara iz Vareša. Njegova solidarnost s jevrejskim i nejevrejskim stanovništvom manifestovala se u pružanju pomoć onima koji su u vihoru rata završili u logorima, bez ikakvih sredstava za život. Pisma i dopisnice koje se čuvaju u Arhivu Bosne i Hercegovine, iako pisane pod strogom ustaškom cenzurom, svjedoče kako o stradanju i patnjama Jevreja tako i o solidarnosti Haima Altarca prema svom narodu.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 1
  • Page Range: 229-299
  • Page Count: 71
  • Language: Bosnian