Reviews Cover Image
  • Price 5.00 €

Ocjene i prikazi
Reviews

Author(s): Jozo Šarčević, Mile Babić, Julijan Madžar, Esad Bajtal, Enes Dedić, Senja Mahinić, Danijel Stanić, Darko Rubčić, Dženan Dautović, Sulejman Bosto, Petar Šimunović, Fra Marko Karamatić, Ante Škegro
Subject(s): Review
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo

Summary/Abstract: Mile Babić: Marko Josipović, Philosophia perennis, preveo i predgovor napisao Željko Pavić, Zagreb 2010. Darko Rubčić: Marko Karamatić (prir.), Franjevačka književnost u Bosni u XVIII. stoljeću, Zagreb 2011. Jozo Šarčević: Mirko Marjanović, Zapisi o knjigama i slikama, Sarajevo 2012. Sulejman Bosto: Winfried Böhm, Povijest pedagogije. Od Platona do suvremenosti, Sarajevo 2012. Danijel Stanić: Povijest hrvatskoga jezika. Književnost i kultura devedesetih. Zbornik radova 40. seminara Zagrebačke slavističke škole, Zagreb 2012. Marko Karamatić: Franjo Emanuel Hoško: 1. Slavonska franjevačka učilišta, Zagreb 2011; 2. Slavonska franjevačka ishodišta, Zagreb 2011. Pero Šimunović: Perina Meić, Smjerokazi: teorijske i književnopovijesne studije, Zagreb-Sarajevo 2012. Senja Mahinić: Godišnjak, Centar za balkanološka ispitivanja ANUBIH, knjiga 40, Sarajevo 2011. Ante Škegro: Zbornik radova “Benediktinci na području Dubrovačke nadbiskupije”, Dubrovnik 2010. Enes Dedić: Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Vol. 29, Zagreb 2011. Dženan Dautović: Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Knjiga 43, Zagreb 2011. Julijan Madžar: Matica hrvatska Tuzla, 2001-2011: monografi ja, Tuzla 2011. Esad Bajtal: Mujo Kafedžić, Foča, žrtva genocida XX vijeka, Sarajevo 2011.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 37
  • Page Range: 331-370
  • Page Count: 40
  • Language: Croatian