„No man’s spaces” as an Ethnologists Subject of Research (Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności [Non-lieux. Introduction a une  Cover Image
  • Price 3.90 €

„Przestrzenie niczyje” jako przedmiot zainteresowania etnologa (recenzja z: Marc Augé, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności)
„No man’s spaces” as an Ethnologists Subject of Research (Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności [Non-lieux. Introduction a une

Author(s): Magdalena Bartnik
Subject(s): Social Sciences
Published by: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Keywords: book review

Summary/Abstract: review from book: „No man’s spaces” as an Ethnologists Subject of Research (Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności [Non-lieux. Introduction a une antropologie de la surmodernite] by MarcAugé)

  • Issue Year: 201/2011
  • Issue No: 2
  • Page Range: 217-223
  • Page Count: 7
  • Language: Polish