Recenzie Cover Image

Book Reviews
Recenzie

Author(s): Mária Bátorová, Ivan Cvrkal, Pavol Koprda, Róbert Gáfrik, Ján Jankovič, Laura Môcová, Roman Mikuláš
Subject(s): Review
Published by: Ústav svetovej literatúry, Slovenská akadémia vied

Summary/Abstract: Ján Jankovič - JÁN KOŠKA: Recepcia ako tvorba. Slovensko-bulharské literárne vzťahy (1826-1989). Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Ústav svetovej literatúry SAV, 2003. 190 strán. Mária Bátorová - JÁN KOŠKA: Recepcia ako tvorba. Slovensko-bulharské literárne vzťahy (1826-1989). Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Ústav svetovej literatúry SAV, 2003. 190 strán. Róbert Gáfrik - Slovenski roman. Mednarodni simpozij Obdobja - Metode in zvrsti. Ljubljana, 5.-7. december 2002. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerzita v Ljubljani, 2003. 724 strán. Ivan Cvrkal - DAGMAR KOŠŤÁLOVÁ: Die Slowakei im Initteleuropäischen Kulturraum. Bratislava: Univerzita Komenského, 2003. 166 strán. Pavol Koprda - HVIEZDOSLAVA ZÁBOJNÍKOVÁ : Problematika tematicko-rnotivických štruktúr v románovom diele Francoisa Mauriaea. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2003. 107 strán. Roman Mikuláš - POSPíŠIL, I. & MOSEIR M. (ED.).: Comparative Cultural Studies in Central Europe. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 203 strán. Ivan Cvrkal - ANDREA MIKULÁŠOVÁ: Einhlicke in die neuere osterreichische Kinderund Jugendliteratur. Bratislava: Lingos, 2004. 176 strán. Laura Môcová - AGOSTINO VISCO: I)ai totem intoccabili fino alla "detabuizzazione" della letteratura russa in Slovacchia (Parte terza 1945-2000). Slavia, Anno XIII, 1-2004:, s. 126-153.

  • Issue Year: 2004
  • Issue No: 02
  • Page Range: 189-202
  • Page Count: 14
  • Language: Slovak