Grotowski: Igniting the Flame Cover Image

Гротовски: Распалувајќи го огнот
Grotowski: Igniting the Flame

Author(s): Richard Gaffield-Knight
Subject(s): Theatre, Dance, Performing Arts
Published by: Блесок

Summary/Abstract: Во 1959, во провинцискиот град Ополе во Полска, на 50.000 милји од Аушвиц, Јержи Гротовски (од сега па натаму Гротовски) беше именуван за директор на Teatr 13 Rz" dow, Театарот на 13 редови. Минувајќи го конвенционалниот пат на обучување и искуство, тој извлече од тоа краен бенефит и предност да биде именуван на оваа позиција. Така, на 26 годишна возраст, Гротовски ќе почне да ги форсира, и социјалистичкиот принцип на потполно државно финансирање, како и утописката визија за театарот формулиран од Станиславски и другите како 'спиритуален натурализам'.

  • Issue Year: 2001
  • Issue No: 22
  • Page Count: 1
  • Language: Macedonian