Letters Cover Image
  • Price 3.90 €

Poczta
Letters

Author(s): Ireneusz Sierański, Wiktor J. Mikusiński, Damian Szymczak, Janusz Przewłocki
Subject(s): History
Published by: Ośrodek KARTA

Summary/Abstract: Karol Przewłocki przekazał nam dwie relacje dotyczące II wojny światowej. Od Damiana Szymczaka — historyka i dziennikarza z Leszna — otrzymaliśmy nagraną przez niego relację Bolesława Zajiczka — współtwórcy powojennej podziemnej drużyny harcerskiej w Miliczu. Prezentujemy fragmenty relacji. Otrzymaliśmy dwa listy kwestionujące biogram Wiktora J. Mikusińskiego, zamieszczony w Opozycji w PRL. Słowniku biograficznym 1956–89. Po zweryfikowaniu zarzutów — skonfrontowaniu ich z relacją Wiktora J. Mikusińskiego zamieszczoną w „Karcie” 35, dokumentami dotyczącymi sprawy pochodzącymi z warszawskiego oddziału IPN oraz dokumentami i nagraniami magnetofonowymi, które Wiktor J. Mikusiński otrzymał od byłych działaczy Związku Zawodowego Fukcjonariuszy MO — stwierdzamy, iż są one bezpodstawne. Drukujemy jeden z listów (drugi — Włodzimierza Jaworskiego — powtarza te same zarzuty) oraz odpowiedź Wiktora J. Mikusińskiego.

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 53
  • Page Range: 145-151
  • Page Count: 7
  • Language: Polish