Reviews Cover Image

Prikazi
Reviews

Author(s): Enes Pelidija, Nedžad Murić, Hana Younis, Seka Brkljača, Elmedina Duranović, Edin Omerčić, Haris Bajić, Sanja Gladanac, Nedžad Novalić, Sabina Veladžić, Enes S. Omerović, Nedim Rabić, Edin Veletovac, Aida Ličina, Radovan Subić, Aldina Krečo, Muhamed Nametak, Vera Katz, Dženan Dautović, Mitsutoshi Inaba
Subject(s): Review
Published by: Institut za istoriju

Summary/Abstract: Godišnjak. Sarajevo: Centar za balkanološka ispitivanja ANUBiH, 2012, knjiga 41, 292 Esad Kurtović, Vlasi Bobani. Sarajevo: Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije, 2012, 162 Vermitteln – Übersetzen – Begegnen: Transferphänomene im europäischen Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. Interdisziplinäre Annäherungen, ur. Balázs J. Nemes / Achim Rabus, Nova mediaevalia; Bd. 8, Göttingen: V & R Unipress, 2011, 278 Tibor Živković, De Conversione Croatorum et Serborum – A Lost Source, Beograd: Istorijski institut, 255 Боро Бронза, Аустријска политика према простору Босне и Херцеговине 1699–1788. Бања Лука: Филозофски факултет, 2012, 407 Bakir Tanović, Čurčića vakuf, osnovan 24.redžepa 1149.h.godine (28.novembar 1736.godine), Sarajevo: Dobra knjiga, 2012, 124 Zijad Šehić, U mojoj Bosni - povodom stogodišnjice posjete cara Franje Josipa I Bosni i Hercegovini od 30. maja do 4. juna 1910. Sarajevo: Dobra knjiga, 2013, 221 ( Hannes Grandits, Obitelj i socijalne promjene u hrvatskim selima (18.-20. stoljeće), Studije slučaja Bobovac i Lekenik. Zagreb: FF-press, 2012, 291 Edvin Pezo, Zwangsmigration in Friedenszeiten? Jugoslawische Migrationspolitik und die Auswanderung von Muslimen in die Türkei (1918 bi 1966). Südosteuropäische Arbeiten, 146, Oldenbourg Verlag, München 2013, 374 Omer Hamzić, Gračanica i okolina u periodu između dva svjetska rata (pravno-politički i društveno-ekonomski razvoj). Travnik: Univerzitet u Travniku, Pravni fakultet u Kiseljaku, 2012, 453 Emily Greble, Sarajevo 1941 – 1945. Muslims, Christians, and Jews in Hitler’s Europe. Ithaca and London: Cornell University press, 2011, 276 Snježana Banović, Država i njezino kazalište; Hrvatsko državno kazalište u Zagrebu 1941. – 1945. Zagreb: Profil, 2012, 483 Husnija Kamberović, DŽEMAL BIJEDIĆ – politička biografija. Mostar: Muzej Hercegovine, 2012., 464 Ksenija Cvetković-Sander, Sprachpolitik und nationale Identität im sozialistischen Jugoslawien (1945 - 1991). Serbokroatisch, Albanisch, Makedonisch und Slovenisch. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, Balkanologische Veroeffentlichungen, Band 50, 2011, 453 Hrvatsko proljeće 40 godina poslije. Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012, 439 Kosta Nikolić, Vladimir Petrović (prir.), Od mira do rata: dokumenta Predsedništva SFRJ. Tom 1, (januar - mart 1991), Institut za savremenu istoriju, Fond za humanitarno pravo, Beograd, 2011, 480., Od mira do rata: dokumenta Predsedništva SFRJ. Tom 2, (jun – jul 1991): rat u Sloveniji, Institut za savremenu istoriju, Beograd, 2012, 376 Amra Čusto. Uloga spomenika u Sarajevu u izgradnji kolektivnog sjećanja na period 1941-1945. i 1992-1995. ̶ komparativna analiza. Sarajevo: Institut za istoriju, Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, 2013, 142

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 42
  • Page Range: 229-312
  • Page Count: 84
  • Language: Bosnian