Kertesz Diary, Two (essay) Cover Image

Kertésznapló 2 (esszé)
Kertesz Diary, Two (essay)

Author(s): János Kőbányai
Subject(s): Jewish studies
Published by: Múlt és Jövő

Summary/Abstract: Közel tíz év telt el a „magyar” irodalmi Nobeldíj hírének becsapódása óta, amelynek hatására, itt, jeruzsálemi íróasztalomnál, belevetettem magamat a megtérítô – és megtérésemet elô is idézô – Kertész Imre-olvasásba. (Lásd eredményének lenyomatait: Jób könyve és Kertésznapló címû köteteimet, Budapest, 2003.) S most nem kis nosztalgiával állapíthatom meg, hogy ismét visszatért az akkor megízlelt bódító, hatalmába ejtô érzés. Csupán száz méterre akkori lakásomtól, még mindig (meddig?) a Szent városban, s még mindig ugyanarra a Gyehenna-völgyre nézô – de már közben a Júdeai-sivatag tágas horizontját egy betonfalszalaggal lehatárolt – panoráma hátterében. Most is ugyanúgy adom át magamat a ritka szellemi kihívásnak, befogadásnak és az abból kirajzó asszociációknak, gondolatoknak, amelyek azt a Múlt és Jövô indulásakor megjelent Gályanapló- részlet gondolatát ismétlik és visszhangozzák más és más fény- és gondolattörésben: „Változtasd meg élted!” (Csak itt szerepel, nem tudom, miért: a kanonizált könyvbe nem nyert felvételt.)

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 4
  • Page Range: 2-9
  • Page Count: 8
  • Language: Hungarian