Attached to the umbilical cord of the Monarchy (The Relationship of the Hungarian Intellectual Jewry with the Monarchy—The Essays of Ignotus in Nyuga Cover Image

A Monarchia köldökzsinórján (A magyar zsidó értelmiség viszonya a Monarchiához – Ignotus publicisztikája a Nyugatban) (tanulmány)
Attached to the umbilical cord of the Monarchy (The Relationship of the Hungarian Intellectual Jewry with the Monarchy—The Essays of Ignotus in Nyuga

Author(s): János Kőbányai
Subject(s): Jewish studies
Published by: Múlt és Jövő

Summary/Abstract: A magyar zsidóság kivételességérôl1 és külön sorsáról nagyszámú és sokirányú elemzés született. Nemkülönben a „különös házasságról”: magyarok és zsidók viszonyáról. Majd mindegyik elemzés azt kutatta – nem is tehetett mást a történet végének ismeretében –, hogy az egyetemes zsidóság történetében az egyik legsikeresebb asszimilációs kísérlet miért végzôdött ott, ahol? Mi volt az az ok, mi az a rejtelmes idegenség, ami útját állta, hogy a zsidók teljes értékû magyarok legyenek? Abban a népben, társadalomban, amely etnikailag és kulturálisan annyi fajta népet és vallást integrált magába sikeresen – mintegy túlélése zálogául. Az asszimiláció miért épp annak a népnek nem sikerült, amely éppen a leginkább erre volt kondicionálva? Hiszen egyedül éppen ô mögötte nem állt egy vele azonos nyelvet és kultúrát magáénak valló ország. Azaz: nem létezett egy olyan politikai, gazdasági vagy kulturális erôtér, amely számukra a magyarsággal szemben alternatívát nyújthatott volna. A legtöbb kutató a zsidó vallásból, a zsidó múltból eredeztette ezt az okot, amelynek begyökerezett örökségét egy-két generáció nem vetkezhette le, s a történelmi idô pedig nem adott módot erre újabb nemzedékeknek, hogy nyomtalanul felszívódjanak.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 4
  • Page Range: 45-72
  • Page Count: 28
  • Language: Hungarian