Czy istnieje odrębność przetwarzania „muzycznych” aspektów mowy? Cover Image

Czy istnieje odrębność przetwarzania „muzycznych” aspektów mowy?
Czy istnieje odrębność przetwarzania „muzycznych” aspektów mowy?

Author(s): Piotr Podlipniak
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Keywords: kognitywistyka; komunikacja społeczna; język; psychologia poznawcza; logika; filozofia; neurobiologia; humanistyka

Summary/Abstract: Muzyka i mowa należą do szczególnych form komunikacji człowieka, wykorzystujących dźwięk jako nośnik informacji. Jak wskazują wyniki analiz, organizacja materiału akustycznego w obu tych mediach wykazuje wiele cech wspólnych. Powstaje więc pytanie: czy podobieństwo to ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości mentalnej człowieka, czy też zjawiska fizycznie podobne są różnie kategoryzowane, w zależności od medium, w którym zostały użyte? Innymi słowy, jest to pytanie o odrębność przetwarzania niektórych cech akustycznych mowy i muzyki. Odpowiedź stanowiłaby istotną wskazówkę co do prób rekonstrukcji ewolucyjnej historii powstania zarówno zdolności muzycznych, jak i językowych człowieka, a także zrozumienia funkcjonowania skomplikowanych mechanizmów przetwarzania mowy i muzyki.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 3
  • Page Range: 109-115
  • Page Count: 7
  • Language: Polish