Czy kiedyś każdy myślący człowiek będzie mógł tworzyć aplikacje komputerowe? Cover Image

Czy kiedyś każdy myślący człowiek będzie mógł tworzyć aplikacje komputerowe?
Czy kiedyś każdy myślący człowiek będzie mógł tworzyć aplikacje komputerowe?

Author(s): Krzysztof Kluza
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Keywords: kognitywistyka; komunikacja społeczna; język; psychologia poznawcza; logika; filozofia; neurobiologia; humanistyka

Summary/Abstract: Nie byłoby współczesnej informatyki, gdyby nie prace nad rozwojem języków formalnych. Nikt dziś nie wyobraża sobie pisania programu użytkowego w kodzie maszynowym czy nawet w asemblerze. Znaczne zmiany zaszły zarówno w sferze samej składni języków, ich abstrakcji, jak i w sposobie posługiwania się nimi. W artykule pokrótce został zaprezentowany temat przeobrażania się języków programowania oraz ewolucji paradygmatów. Omówiono także kwestie reprezentacji opisu składni języków formalnych – zarówno gramatyk, jak i alternatywnych konstruktów. Głównym celem artykułu jest ukazanie współczesnych kierunków rozwoju języków, w szczególności wizualnego podejścia do tworzenia oprogramowania, oraz próba udzielenia odpowiedzi na pytania: dokąd zmierza ewolucja języków w informatyce? czy informatyka odnalazła już swój język? czy kiedyś każdy myślący człowiek będzie potrafił stworzyć aplikację komputerową, nie będąc programistą?

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 3
  • Page Range: 93-100
  • Page Count: 8
  • Language: Polish