Czego chcieliśmy się dowiedzieć o funkcjonowaniu dwujęzycznego umysłu, ale o co dotychczas nie potrafiliśmy zapytać Cover Image

Czego chcieliśmy się dowiedzieć o funkcjonowaniu dwujęzycznego umysłu, ale o co dotychczas nie potrafiliśmy zapytać
Czego chcieliśmy się dowiedzieć o funkcjonowaniu dwujęzycznego umysłu, ale o co dotychczas nie potrafiliśmy zapytać

Author(s): Anna Marzecová , Dariusz Asanowicz
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Keywords: kognitywistyka; komunikacja społeczna; język; psychologia poznawcza; logika; filozofia; neurobiologia; humanistyka

Summary/Abstract: Funkcjonowanie umysłu osób posługujących się wieloma językami staje się w ostatnich latach coraz bardziej popularnym tematem badań kognitywistycznych. Jednym z powodów rosnącego zainteresowania tym zagadnieniem jest niewątpliwie fakt, iż obecnie ponad połowa ludzkości mówi więcej niż jednym językiem lub posługuje się różnymi dialektami tego samego języka [Abutalebi i Costa 2008]. Badania są zatem stymulowane również potrzebami wielojęzycznego społeczeństwa; naukowcy szukają odpowiedzi na wiele nowych pytań, m.in. jak przebiega proces rozwoju poznawczego dwujęzycznych dzieci, jak efektywnie prowadzić rehabilitację osób dwujęzycznych z afazją oraz dlaczego osoby dwujęzyczne mają problem z wykonywaniem zadań oceniających fluencję słowną [Abutalebi i Costa 2008; Kurcz 2007]. W opisach dwujęzyczności oraz wielojęzyczności z pragmatycznych powodów odchodzi się od definiowania tego zjawiska jako zdolności zrównoważonej (tzw. balanced bilngualism), czyli takiej, w przypadku której osoba włada w porównywalnym stopniu każdym ze znanych sobie języków. Obecnie to pojęcie obejmuje także różne formy niezrównoważone – tzn. przypadki gdy jeden ze znanych komuś języków jest lepiej opanowany i dominujący w codziennym życiu. Takie właśnie, szerokie ujęcie fenomenu dwujęzyczności pomogło w zrozumieniu skali tego zjawiska, a także znaczenia badań pozwalających na jego poznanie. Wielojęzyczny kontekst, w jakim dzisiaj funkcjonuje człowiek, sprawia, iż określenie specyfiki funkcjonowania dwujęzycznego umysłu stało się jednym z głównych zadań współczesnej psycholingwistyki.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 3
  • Page Range: 101-107
  • Page Count: 7
  • Language: Polish