Teoretyczne i metodologiczne aspekty badania obrazu językowego w poezji Cover Image

Teoretyczne i metodologiczne aspekty badania obrazu językowego w poezji
Teoretyczne i metodologiczne aspekty badania obrazu językowego w poezji

Author(s): Daria Chmielnicka
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Keywords: kognitywistyka; komunikacja społeczna; język; psychologia poznawcza; logika; filozofia; neurobiologia; humanistyka

Summary/Abstract: „Obrazowość” to pojęcie, wokół którego narosło wiele nieścisłości – jak zresztą wokół wielu innych pojęć z zakresu teorii i poetyki – i które często bywa używane bez uprzedniego określenia jego zakresu i znaczenia. Jest to jednocześnie pojęcie niezbędne do analizy i interpretacji poezji pod kątem jej muzycznych i plastycznych elementów. W związku z tym konieczne wydaje mi się przedstawienie różnych koncepcji obrazowości w literaturze – usystematyzowanie posiadanej przez nas wiedzy i uzupełnienie jej w miejscach, które – pozostawione bez wyjaśnienia i dopowiedzenia – prowadzą do niepotrzebnych pomyłek i nieporozumień.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 3
  • Page Range: 27-34
  • Page Count: 8
  • Language: Polish