Synestezja a ewolucja języka. Teoria Ramachandrana w sporze o naturalną / konwencjonalną motywację znaczenia i pochodzenie języka Cover Image

Synestezja a ewolucja języka. Teoria Ramachandrana w sporze o naturalną / konwencjonalną motywację znaczenia i pochodzenie języka
Synestezja a ewolucja języka. Teoria Ramachandrana w sporze o naturalną / konwencjonalną motywację znaczenia i pochodzenie języka

Author(s): Kajetana Fidler
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Keywords: kognitywistyka; komunikacja społeczna; język; psychologia poznawcza; logika; filozofia; neurobiologia; humanistyka

Summary/Abstract: Skąd wziął się pomysł połączenia tak odległych, zdawałoby się, problemów jak teoria znaczenia i synestezja, którą kojarzono dotąd raczej ze sztuką, zwłaszcza zaś z poezją? Najnowsze badania nad „widzeniem barwnym”, jak się zwykło niegdyś określać synestezję, dostarczają nowych pomysłów na zrozumienie pochodzenia języka i spraw związanych ze znaczeniem. Spróbuję przedstawić owe badania, bazując głównie na teorii V.S. Ramachandrana i E.M. Hubbarda, i przeprowadzić paralelę między tą propozycją a tradycyjnymi ujęciami motywacji znaczenia i pochodzenia języka. Zaznaczam jednocześnie, że teoria Ramachandrana jest na razie tylko jedną z propozycji i prawdopodobnie

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 3
  • Page Range: 51-58
  • Page Count: 8
  • Language: Polish