Czy mówimy o tym samym? Analiza porównawcza pojęcia „umysł” w wybranych językach europejskich Cover Image

Czy mówimy o tym samym? Analiza porównawcza pojęcia „umysł” w wybranych językach europejskich
Czy mówimy o tym samym? Analiza porównawcza pojęcia „umysł” w wybranych językach europejskich

Author(s): Barbara Brzezicka
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Keywords: kognitywistyka; komunikacja społeczna; język; psychologia poznawcza; logika; filozofia; neurobiologia; humanistyka

Summary/Abstract: W refleksji nad naturą i własnościami ludzkiego umysłu warto zatrzymać się nad genezą samego pojęcia umysłu w naszej kulturze, czy też raczej nad genezą słowa „umysł” w różnych językach europejskich, a także nad jego aktualną semantyką. Niniejszy tekst ma na celu ukazanie bogactwa pola semantycznego umysłowości, jak również zasygnalizowanie wpływu języka potocznego na specjalistyczny język filozofii. Omawiane poniżej pojęcia są analizowane z punktu widzenia języka, a przytaczane teksty filozoficzne są przedstawione wybiórczo i mają być jedynie ilustracją omawianych znaczeń, nie zaś analizą filozoficzną. Innymi słowy, praca ta ma odgrywać swego rodzaju służebną rolę wobec filozofii, przedstawiając semantyczną różnorodność związaną z pojęciem umysłu.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 3
  • Page Range: 17-25
  • Page Count: 9
  • Language: Polish