Czy syntaksa dwóch języków może mieć wspólną reprezentację umysłową? Międzyjęzykowy priming syntaktyczny Cover Image

Czy syntaksa dwóch języków może mieć wspólną reprezentację umysłową? Międzyjęzykowy priming syntaktyczny
Czy syntaksa dwóch języków może mieć wspólną reprezentację umysłową? Międzyjęzykowy priming syntaktyczny

Author(s): Karolina Chodorowska
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Keywords: kognitywistyka; komunikacja społeczna; język; psychologia poznawcza; logika; filozofia; neurobiologia; humanistyka

Summary/Abstract: W badaniach nad dwujęzycznością szczególne zainteresowanie budzi pytanie, w jakim stopniu reprezentacje mentalne języków są zintegrowane. Wyniki eksperymentów i zaproponowane modele wyjaśniające dotyczyły w znakomitej większości funkcjonowania dwóch języków ma poziomie leksykalno-semantycznym. Niewiele natomiast badań dotyka problemu reprezentacji umysłowej syntaksy i tego, czy reprezentacje struktur syntaktycznych mogą być zintegrowane, a jeśli tak, to w jakim stopniu. Paradygmatem eksperymentalnym, za pomocą którego te kwestie próbuje się eksplorować, jest międzyjęzykowy priming syntaktyczny. Obserwowane efekty facylitacji syntaktycznej są interpretowane dwojako: jako dowód istnienia wspólnej reprezentacji umysłowej syntaksy dwóch języków bądź jako rodzaj uczenia się mimowolnego (implicit learning). Zaprezentowane wyniki badań (dotyczących także języka polskiego) i ich wyjaśnienia zostaną skonfrontowane z danymi, których na temat przetwarzania syntaktycznego dostarczają czynnościowe badania mózgu, odkrycia antropologów oraz najnowsze teorie z nurtu gramatyki generatywnej (program minimalistyczny).

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 3
  • Page Range: 35-42
  • Page Count: 8
  • Language: Polish