„The dilemma of (in)security” in the contemporary military conflicts Cover Image

„Dylemat (nie)bezpieczeństwa” we współczesnych konfliktach zbrojnych
„The dilemma of (in)security” in the contemporary military conflicts

Author(s): Jacek Reginia-Zacharski
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: konflikty zbrojne; „dylemat bezpieczeństwa"; „dylemat (nie)bezpieczeństwa"

Summary/Abstract: Mimo obowiązującego formalnie od wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych zakazu użycia siły w stosunkach międzynarodowych, liczba konfl iktów zbrojnych i wojen utrzymuje się na stosunkowo wysokim (choć zmieniającym się) poziomie, zamykającym się pomiędzy liczbami 20 i 401. Jak uzmysławiają przytoczone poniżej wyniki badań jakościowo-ilościowych, po 1988 r. można było obserwować rosnącą przewagę konfl iktów rozgrywających się w schemacie innym niż państwo–państwo lub państwo–grupa państw. Zjawiska te nabrały szczególnej wyrazistości w ostatnich dwóch dekadach, naznaczonych głębokimi przewartościowaniami, w jakości i kształcie stosunków międzynarodowych.

  • Issue Year: 43/2011
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 121-138
  • Page Count: 18
  • Language: Polish