Relationship Between Children’s Ability to Recognize Emotions and School Adjustment  Indicators Cover Image

Vaikų gebėjimo atpažinti emocijas ir adaptacijos mokykloje rodiklių sąsajos
Relationship Between Children’s Ability to Recognize Emotions and School Adjustment Indicators

Author(s): Šarūnė Magelinskaitė
Subject(s): Psychology
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: emocinė kompetencija; gebėjimas atpažinti emocijas; akademiniai pasiekimai; populiarumas klasėje; jaunesnis mokyklinis amžius; emotional competence; ability to recognize emotions; primary school children; popularity; academic achievement

Summary/Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų gebėjimo atpažinti emocijas ir adaptacijos mokykloje rodiklių (akademinių pasiekimų bei populiarumo klasėje) sąsajas Lietuvos moksleivių imtyje. Tiriamieji – 67 vienos Kauno vidurinės mokyklos antrų ir trečių klasių moksleiviai, iš jų 31 mergaitė ir 36 berniukai. Tiriamųjų amžius – nuo 7 iki 11 metų. Metodai. Vaikų gebėjimui atpažinti emocijas buvo naudojamas Vaikų emocinių įgūdžių klausimynas (VEĮK), sukurtas, remiantis Schultz, Trentacosta, Izard, Bear (2004) sudaryta ACES ( The Assessment of Children‘s Emotion Skills) emocinių įgūdžių įvertinimo metodika. Vaikų akademinių pasiekimų duomenys buvo surinkti, klasių auklėtojoms užpildžius šio tyrimo duomenims surinkti parengtas akademinių pasiekimų lenteles, jose pateikiant kiekvieno vaiko trimestro pabaigos rezultatus. Populiarumo klasėje įvertinimas buvo atliekamas, prašant tiriamojo iš klasės vaikų sąrašo (sąraše nurodyti tik tyrime dalyvaujantys klasės vaikai) išsirinkti tris vaikus, su kuriais jis labiausiai norėtų draugauti. Rezultatai, išvados. Nustatyta, jog jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų gebėjimas atpažinti emocijas yra susijęs su populiarumu bendraklasių tarpe. Nors geras gebėjimas atpažinti emocijas pats savaime dar negarantuoja populiarumo bendraamžių tarpe, tačiau populiarumui yra būtinas bent jau vidutinis gebėjimas atpažinti emocijas. Vaikai, kurie prastai atpažįsta emocijas iš elgesio ir socialinių situacijų, nebūna populiarūs tarp savo bendraamžių. Taip pat rasta, kad jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų gebėjimas atpažinti emocijas yra susijęs su akademinių pasiekimų viduriu, kuomet gerėjant vaikų gebėjimui atpažinti emocijas gerėja ir jų akademiniai pasiekimai. Purpose of the study was to investigate relationship between ability to recognize emotions and school adjustment indicators (academic achievement and popularity in class) among primary school children in Lithuania. Subjects in the study were 67 (31 girl and 36 boys) pupils attending 2nd and 3rd grade in one of schools in Kaunas. Age of the subjects ranged from 7 to 11 years. Material and methods. Ability to recognize emotions was measured using the Child Emotion Skills Questionnaire (CESQ) developed for the present study on the basis of the ACES questionnaire of Schultz, Trentacosta, Izard, Bear (2004). Information about academic achievement of children was collected from their class teachers. Popularity among classmates was assessed by asking children to indicate 3 classmates with whom they would like to be friends. Results. Results of the study revealed that ability of primary school children to recognize emotions is related to their popularity among peers in a non-linear way: though children, who were good at recognizing emotions, were not necessarily very popular, however, popular children demonstrated at least an average ability to recognize emotions (p = 0,03).

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 2
  • Page Range: 155-173
  • Page Count: 19
  • Language: Lithuanian
Toggle Accessibility Mode