MATÚŠ Jozef – BEDNÁRIK Jaroslav: Basic Economic Terms and Categories – Andrej  Školkay Cover Image

MATÚŠ Jozef – BEDNÁRIK Jaroslav: Základné ekonomické pojmy a kategórie – Andrej Školkay
MATÚŠ Jozef – BEDNÁRIK Jaroslav: Basic Economic Terms and Categories – Andrej Školkay

Author(s): Andrej Školkay
Subject(s): Review
Published by: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav SAV
  • Issue Year: 56/2008
  • Issue No: 04
  • Page Range: 430-431
  • Page Count: 2
  • Language: Slovak