About statement and sign of assertion Cover Image

O tvrdnji i znaku asercije
About statement and sign of assertion

Author(s): Goran Švob
Subject(s): Philosophy
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions

Summary/Abstract: Čudna je bila sudbina Fregeove logičke notacije. Još se i danas može čuti kako je upravo nejasno i nepregledno pojmovno pismo bilo glavni ,krivac za dugotrajno nerazumijevanje Fregeovih radova. Oni rijetki logičari koji su ovu notaciju branili nastojali su pokazati kako upravo u pogledu jasnoće i preglednosti ima stanovite prednosti - između ostalog, omogućuje lakše izvođenje supstitucije i odvajanja. Pojmovno pismo sigurno nikada neće biti prihvaćeno ni u nekom užem krugu: u njemu postoji samo univerzalni kvantifikator, a od istinosn:ih funkcija samo implikacija i negacija, te su formule često vrlo glomazne. Najveći mu je nedostatak svakako taj što je neprikladno za štampu.

  • Issue Year: 1974
  • Issue No: 03-05
  • Page Range: 357-375
  • Page Count: 19
  • Language: Croatian