Matthias Mahlmann, Rechtsphilosophie und Rechtstheorie, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 2010 Cover Image

Matthias Mahlmann, Rechtsphilosophie und Rechtstheorie, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 2010
Matthias Mahlmann, Rechtsphilosophie und Rechtstheorie, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 2010

Author(s): Jadwiga Potrzeszcz
Subject(s): Review
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Issue Year: 21/2011
  • Issue No: 1
  • Page Range: 306-312
  • Page Count: 7
  • Language: Polish