Ethics from the narrow perspective. A review of: Jacqueline Russ:

Etyka z wąskiej perspektywy. Recenzja książki Jacqueline Russ: "Współczesna myśl etyczna". Przeł. Agnieszka Kuryś. Warszawa, 2006
Ethics from the narrow perspective. A review of: Jacqueline Russ: "Współczesna myśl etyczna". Przeł. Agnieszka Kuryś. Warszawa, 2006

Author(s): Piotr Machura
Subject(s): Philosophy
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 26
  • Page Range: 403-405
  • Page Count: 3
  • Language: Polish