The Danube as the factor of physical integration of Serbia and Europe Cover Image

Donava kot dejavnik prostorske integracije Srbije in Evrope
The Danube as the factor of physical integration of Serbia and Europe

Author(s): Velimir Šećerov
Subject(s): Social Sciences
Published by: Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Keywords: Podonavje; čezmejno sodelovanje; integralni razvoj; prostorsko planiranje

Summary/Abstract: V Evropi je Donava danes prvorazredno naravno in integracijsko merilo. Zaradi tega je predmet posebne skrbi in tema številnih načrtov, študij ter analiz. Prek nje Srbija vidi svojo priložnost za vključevanje v sodobne evropske tokove. Prvi korak je čezmejno sodelovanje s sosednjimi regijami podonavskih držav. Integralno planiranje in skupne aktivnosti ter razvoj in zaščita Podonavja so osnova tega sodelovanja, ki bi moralo sčasoma prerasti v transregionalno in transdržavno sodelovanje ter pripeljati do integralnih planov prostorskega razvoja vsega toka. Glede na dejstvo, da precejšnji del Donave teče skozi Srbijo (588 km), je povsem logično njeno popolno vključevanje v vse razvojne procese, ki vodijo k napredku vsega državnega prostora ob uporabi evropskih izkušenj ter lastne pozitivne prakse.

  • Issue Year: 15/2004
  • Issue No: 2
  • Page Range: 50-57
  • Page Count: 8
  • Language: Slovenian