PHILOSOPHY AND SELF-MENAGEMENT Cover Image

FILOZOFIJA I SAMOUPRAVLJANJE
PHILOSOPHY AND SELF-MENAGEMENT

Author(s): Vojan Rus
Subject(s): Philosophy
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine

Summary/Abstract: Kriza jednog dela jugoslovenske filozofije ima koren u njemu samome. Ovu krizu može da prevaziđe samo sadržajna renesansa filozofije. Sopstveni razvojni interesi filozofije zahtevaju i uvodno razmišljanje o njenoj ulozi u samoupravnom društvu, a naročito o dve činjenice. Prvo, pravac socijalističkog samoupravljanja u Jugoslaviji sada se uspešno stabil izuje; zato je pitanje, da li filozofija ide sa njim ukorak. Drugo, svaki društveni pravac suprotan samoupravljanju bio bi za Jugoslaviju uništavajući (ovde nije reč samo o nijansama kao kod promena partija na Zapadu); zato je napredna filozofija naročito zainteresovana za jačanje samoupravljanja.

  • Issue Year: 1977
  • Issue No: 03
  • Page Range: 29-59
  • Page Count: 31
  • Language: Serbian