FRAN BUBANOVIĆ'S DIALECTIC Cover Image

DIJALEKTIKA dra FRANA BUBANOVIĆA
FRAN BUBANOVIĆ'S DIALECTIC

Author(s): Miloš Popović Đurin
Subject(s): Philosophy
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine

Summary/Abstract: Bez obzira na mnogobrojna izvrtanja, podmetanja i faisifikate ponovila se još jednom već davno utvrđena istina da nije moguće biti objektivni naučnik i prirodnjak, a da se makar i nesvesno ne usvoje osnovni principi dijalektike. U svome najnovijem delu "Priroda i dijalektika« dr Fran Bubanović pokušava da ospori naučnu .vrednost materijalističke dijalektike, a u krajnjoj liniji usvaja njezine osnovne postavke. I pokraj svih jasno ispoljenih tendencija da njezina učenja iskrivi, izvrne i karikira, čim počne da, samostalno razvija »svoje prirodnonaučno shvatanje" on i nehotice zalazi u dijalektičke vode.

  • Issue Year: 1977
  • Issue No: 03
  • Page Range: 159-167
  • Page Count: 9
  • Language: Bosnian
Toggle Accessibility Mode