VLADIMIR DVORNIKOVIĆ'S PHILOSOPHIZING Cover Image

FILOZOFIRANJE VLADIMIRA DVORNIKOVIĆA
VLADIMIR DVORNIKOVIĆ'S PHILOSOPHIZING

Author(s): Vladimir Premec
Subject(s): Philosophy
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine

Summary/Abstract: U nizu od pet monografija posvećenih profesorima Katedre za filozofiju koji su na njoj poučavali sve do početka drugog svjetskog rata (prof. dr Franjo Marković (1845-1914); prof. dr Đuro Arnold (1853-1941); prof. dr Albert Bazala (1877-1947); prof. dr Vladimir Dvorniković (1888-1956), i prof. dr Pavao Vuk-Pavlović (1894-1976)') objavljena je monografija Branka Despota, srođena sa filozofiranjem Vladimira Dvornikovića, a koja želi da, na temelju istraživanja samo filozofije ovog profesora, koji se manje uspješno bavio i drugim naukama, da afirmira jedan novi način pristupa i odnosa spram filozofije u njenom istraživanju i poimanju. Ako čitaocu upada u oči riječ srođena, postigao sam namjeru jer baš ovaj upotrebni naziv otvara vidokrug i njegov horizont unutar koga je razumljivo osobeno Despotovo pristupanje poduhvatu tumačenja Dvornikovićeva filozofiranja u metodičkom i smislenom pogledu.

  • Issue Year: 1977
  • Issue No: 03
  • Page Range: 203-206
  • Page Count: 4
  • Language: Bosnian