INTELLECTUAL AND MORAL PROFILE OF ONE CRITIQUE Cover Image

INTELEKTUALNI I MORALNI PROFIL JEDNE KRITIKE
INTELLECTUAL AND MORAL PROFILE OF ONE CRITIQUE

Author(s): Muhamed Filipović
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine

Summary/Abstract: Pišući, svojevremeno (1968. godine), izmeđuostalog i o shvatanjima nekih naših filozofa o društvenoj ulozi filozofije (- "Koncepcije naše filozofije o svojoj ulozi i odnosu u društvu- - Filozofija br. 1-2 Bgd, mart 1969. godine), a posebno o nastojanju grupe naših filozofa okupljenih oko časopisa "Praxisa da uvuku filozofiju u političke rasprave dnevnog karaktera i da je pretvore u oružje grupaške borbe za vlast i društveni uticaj, usput sam spomenuo i staro iskustvo da svagda, kada je filozofija poželjela da odlučuje o pitanjima neposrednog političkog života i da se nametne kao arbitar politici, a zatim i samom životu, to nije završilo dobro, ni za samu filozofiju, a posebno za protagoniste takvog angažmana filozofije u životu društva.) U tom kontekstu i kao primjer koji potvrđuje ovu tvrdnju, pomenuo sam i svima poznati slučaj, kada je tiranin Dionizije prodao Platona u roblje zbog toga što mu se nije sviđao Platonov prijedlog kako da se uredi idealna država, iako je takav prijedlog sam zatražio od svog prijatelja i učitelja Platona.

  • Issue Year: 1977
  • Issue No: 03
  • Page Range: 87-101
  • Page Count: 15
  • Language: Bosnian