The Political Science Institute of FF PU in Prešov Cover Image

Inštitút politológie FF PU v Prešove (20 rokov politológie v Prešove)
The Political Science Institute of FF PU in Prešov

Author(s): Anna Polačková, Michal Cirner
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Katedra politológie - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Summary/Abstract: Študijný odbor politológia sa začal na našich vysokoškolských inštitúciách udomácňovať až po udalostiach z novembra 1989. Citeľnú zmenu spoločenskej klímy pred transformačným zlomom zaregistrovali aj akademickí pracovníci Filozofickej fakulty v Prešove (do roku 1997 súčasť UPJŠ), ktorí v roku 1989 iniciovali založenie Katedry spoločenských vied. Práve táto katedra sa stala predchodkyňou Katedry sociálno-politologických vied (neskôr premenovaná na Katedru politológie a v súčasnosti pretransformovaná na Inštitút politológie s Katedrou teórie politiky a Katedrou občianskej náuky).

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 3
  • Page Range: 234-237
  • Page Count: 4
  • Language: Slovak