The Visit of Nobel Prize Laureate Edward C. Prescott in Slovakia and its Contribution to Economics Cover Image

Návšteva držiteľa Nobelovej ceny Edwarda C. Prescotta na Slovensku a jeho prínosy pre ekonomickú vedu
The Visit of Nobel Prize Laureate Edward C. Prescott in Slovakia and its Contribution to Economics

Author(s): Jana Péliová, Urban Kováč, Lukrécia Kováč Gerulová, Marína Smolková
Subject(s): Review
Published by: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav SAV
  • Issue Year: 58/2010
  • Issue No: 01
  • Page Range: 85-91
  • Page Count: 7
  • Language: Slovak