Transitology: project and discipline. A talk to Vladimir Gelman, a Russian political scientist Cover Image

Транзіталогія: праект і дысцыпліна. Размова з расійскім палітолагам
Transitology: project and discipline. A talk to Vladimir Gelman, a Russian political scientist

Author(s): Nina Antonovich, Andrej Kazakievič, Vladimir Gelman, Iryna Suzdaleva
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Палітычная сфера
Keywords: Транзіт; транзіталогія; палітычныя даследаванні; метады; гісторыя палітычнай навукі; transition; transitology; political studies; methods; history of political science

Summary/Abstract: Інтэрв’ю з вядомым расійскім даследчыкам Уладзімірам Гельманам. Размова прысвечана разгляду праблемы палітычнага “транзіту”, а таксама транзіталогіі як навуковага накірунку. Выкладаецца дынаміка папулярнасці “парадыгмы транзіту”, яе дапушчэнні і акадэмічная аснова. Асобна разглядаюцца прычыны папулярнасці і “моды” на такі даследаванні ў 1990-х і паступовы заняпад у больш позні перыяд. Ставіцца пытанне пра наяўны патэнцыял “транзіту” для адэкватнага аналізу палітыцы ў рэгіёне Усходняй Еўропы. The interview with Vladimir Gelman, a well-known Russian researcher. The talk is about the problem of political “transition” as well as transitology as school. The interviewer gives the dynamics of popularity of “transition paradigm”, its assumption and academic basis. The reasons for popularity and “fashions” for such studies in the 1990s and gradual decline in a later period are examined separately. The researcher puts a question about the available potential of “transition’ for adequate analysis of politics in Eastern European region.

  • Issue Year: 2004
  • Issue No: 03
  • Page Range: 054-056
  • Page Count: 3
  • Language: Belarusian