Reviews Cover Image

Recenze
Reviews

Author(s): Magdaléna Leichtová, Mats Braun, Jan Martin Rolenc
Subject(s): Review
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: reviews

Summary/Abstract: Pavel Barša a kolektiv: Dialog teorií: Filozofická dilemata výzkumu mezinárodních vztahů. 1. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009, 252 stran, ISBN 978-80-7419-011-7. (Magdaléna Leichtová) Radana Makariusová: Transformace světového řádu: Aktéři a globální vládnutí. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 229 stran, ISBN 978-80-7380-295-0. (Jan Martin Rolenc) Jan Karlas: Národní parlamenty a kontrola evropských záležitostí: Komparativní analýza. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2011, 218 stran, ISBN 978-80-246-1886-9. (Mats Braun)

  • Issue Year: 47/2012
  • Issue No: 1
  • Page Range: 105-115
  • Page Count: 11
  • Language: Czech