Ferenčuhová, Slavomíra: Name, City, Object. Urban Planning in Urban Sociology and the Case of (Post)socialist Brno Cover Image

Ferenčuhová, Slavomíra: Meno, mesto, vec. Urbánne plánovanie v sociológii mesta a prípad (post)socialistického Brna
Ferenčuhová, Slavomíra: Name, City, Object. Urban Planning in Urban Sociology and the Case of (Post)socialist Brno

Author(s): Peter Szalay
Subject(s): Review
Published by: Sociologický ústav - Slovenská akadémia vied
  • Issue Year: 45/2013
  • Issue No: 4
  • Page Range: 428-432
  • Page Count: 5
  • Language: Slovak