Art and beauty in medieval aesthetics Cover Image

Umjetnost i ljepota u srednjovjekovnoj estetici
Art and beauty in medieval aesthetics

Author(s): Umberto Eco
Subject(s): Philosophy
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine

Summary/Abstract: Kada je riječ o svetom Tomi, zbog veoma preciznog razloga, govorimo o estetici organizma, a ne o estetici forme. Dok nam je Albert Veliki govorio o respledentia formae substantialis super partes materiae proportionatas očigledno je aludirao na aristotelijansku formu koju ostvaruju mogućnosti materije i koja se sa njom sastoji u sinolo, to jest u supstanci. Stoga vidi ljepotu kao ozračje ove organizacione ideje o materiji vodilji ka jedinstvu. Kod svetog Tome, naprotiv, na način po kojem, u svjetlu cjelokupnog sustava, mogu biti tumačeni koncepti claritas, integritas i proportio, sve nas navodi na zaključak da, kada on govori o formi u svezi sa pulchrum, ima na umu ne toliko supstancijalnu formu koliko cijelinu materije, organizam kao konkretnu sintezu materije i forme.

  • Issue Year: 1999
  • Issue No: 02
  • Page Range: 98-113
  • Page Count: 16
  • Language: Bosnian