Colonel Kroh's secret messages - a testimony of the commander of the object  ´Letná´ on the course of the occupation Cover Image

Motáky plukovníka Kroha - svědectví náčelníka objektu „Letná“ o průběhu okupace
Colonel Kroh's secret messages - a testimony of the commander of the object ´Letná´ on the course of the occupation

Author(s): Pavel Žáček
Subject(s): History
Published by: Ústav pro studium totalitních režimů
  • Issue Year: II/2008
  • Issue No: 03
  • Page Range: 62-77
  • Page Count: 16
  • Language: Czech