Ethical and religious values in contemporary feminism Cover Image

Valori etice şi religioase în feminismul contemporan
Ethical and religious values in contemporary feminism

Author(s): Mihaela Frunză
Subject(s): Philosophy
Published by: Studia Universitatis Babes-Bolyai

Summary/Abstract: Discuţia despre valori în termenii unei "filosofii a valorii" conştientă de limitele dar şi de autonomia sa în cîmpul teoriilor filosofice este una de dată recentă. Chiar dacă o cercetare a precursorilor acesteia ar detecta astfel de preocupări la majoritatea filosofilor (începînd cu Platon, care este poate primul ce schiţează o teorie coerentă ce ierarhizează principalele valori general recunoscute – Binele, Adevărul şi Frumosul, dar fără a ne opri la el) o disciplină independentă preocupată exclusiv de statutul valorilor există de cel mult două secole.

  • Issue Year: 47/2002
  • Issue No: 1
  • Page Range: 67-94
  • Page Count: 27
  • Language: Romanian