Specificity of our Oriental Studies Cover Image

Specifičnosti naše orijentalistike
Specificity of our Oriental Studies

Author(s): Avdo Sućeska
Subject(s): Museology & Heritage Studies
Published by: Orijentalni Institut u Sarajevu

Summary/Abstract: Sve do početka našega vijeka, naučna orijentalistika njegovana je samo u zapadnoevropskim zemljama i u Rusiji, koja se naročito isticala velikim naučnim doprinosima na području turkologije. Između prvog i drugog svjetskog rata veliku aktivnost na području orijentalističkih studija pokazali su, od slovenskih naroda, naročito Česi i Poljaci, koji već decenijama imaju ne samo katedre za studij orijentalnih jezika nego i orijentalne institute i stručne orijentalističke časopise. Kod Južnih Slovena orijentalistika se počela ozbiljno razvijati tek poslije drugog svjetskog rata, mada je katedra za orijentalne jezike postojala u Beogradu od 1925. godine. Ako izuzmemo Tursku, ona je sve do oslobođenja bila gotovo jedini rasadnik te nauke ne samo kod nas nego i na Balkanu uopšte. Poslije prvog svjetskog rata i u nekoliko drugih tadašnjih naučnih centara počelo se intenzivnije raditi na izučavanju raznih, u prvom redu istorijskih i književno-istorijskih problema iz oblasti orijentalistike, naročito osmanistike. Tu se svakako najviše ističe Sarajevo gdje je rad u ovoj Oblasti bio vezan uglavnom za Zemaljski muzej u kome se nalazio Turski arhiv kao poseban odsjek Muzeja.

  • Issue Year: 1976
  • Issue No: 24
  • Page Range: 9-11
  • Page Count: 3
  • Language: Bosnian