The Centre for Polish Cultural Heritage Abroad at the “Wspólnota Polska” Society (April 1996–December 1997) Cover Image

Ośrodek ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego poza Granicami Kraju Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (kwiecień 1996 – grudzień 1997)
The Centre for Polish Cultural Heritage Abroad at the “Wspólnota Polska” Society (April 1996–December 1997)

Author(s): Ryszard Brykowski
Subject(s): Cultural history
Published by: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
Keywords: Centre for Polish Cultural Heritage Abroad; conservation; Ukraine; Lithuania; Belorussia; Russia
  • Issue Year: 1999
  • Issue No: 1
  • Page Range: 85-96
  • Page Count: 12
  • Language: Polish