Reviews Cover Image
  • Price 4.90 €

Kritiky a referáty
Reviews

Author(s): Vladimír Svatoň, Marcel Černý, Zlatina Jeřábková, Helena Ulbrechtová
Subject(s): Review
Published by: AV ČR - Akademie věd České republiky - Slovanský ústav and Euroslavica

Summary/Abstract: Slované tváří v tvář modernitě a postmoderně Nová česká syntéza dějin lužickosrbské literatury ve středoevropských souvislostech Marcel Černý – Dobromir Grigorov, Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození – Ролята на чешката интелигенция в обществения живот на следосвобожденска България]. Praha 2008, 326 Slavistické reminiscence. Výbor z textů Jiřího Fraňka

  • Issue Year: LXXXI/2012
  • Issue No: 3
  • Page Range: 349-370
  • Page Count: 29
  • Language: Czech