Housing satisfaction and quality of life in RDP houses in Braamfischerville, Soweto: A South African case study Cover Image

Zadovoljstvo s stanovanji v naselju Braamfischerville v Sowetu in kakovost življenja v njih: študija primera iz Južnoafriške republike
Housing satisfaction and quality of life in RDP houses in Braamfischerville, Soweto: A South African case study

Author(s): Raeesa Moolla, Nico Kotze, Liz Block
Subject(s): Social Sciences
Published by: Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Keywords: zadovoljstvo s stanovanji; storitve; javne dobrine; Soweto; Južnoafriška republika

Summary/Abstract: Vlada afriškega nacionalnega kongresa (ang. African National Congress ali ANC) se je v okviru programa rekonstrukcije in razvoja odločila za gradnjo, da bi zagotovila stanovanja nekdanjim socialno šibkejšim skupinam in rešila vprašanje velikih zaostankov v stanovanjski gradnji, ki so zadnja leta značilni za Južnoafriško republiko. Kljub dobrim namenom pa so ta stanovanja tarče ostrih kritik zaradi nizkih gradbenih standardov in slabe kakovosti ter tudi pomanjkanja osnovnih storitev in javnih dobrin na območju novogradenj. Raziskava, na podlagi katere je nastal ta članek, je bila opravljena leta 2008, v njej pa so sodelovali prebivalci območja Braamfischerville v Sowetu. S pomočjo vprašalnika smo za vsako gospodinjstvo med drugim zbrali demografske podatke ter podatke o mesečnih dohodkih in stroških. Stopnjo zadovoljstva s posameznimi prvinami stanovanja, kot so okna, vrata in streha, in tudi s samim stanovanjem na splošno, smo določili s pomočjo petstopenjske Likertove lestvice in intervjujev. Pri določanju dejavnikov, ki prispevajo k večjemu zadovoljstvu, smo ugotovili, da je bližina osnovnih storitev in javnih dobrin za stanovalce enako pomembna kot videz stanovanja. V bližini novozgrajenih naselij je zato treba zagotoviti osnovne javne dobrine. Stanovalci so se pritoževali nad kakovostjo stanovanj in dostopom do osnovnih storitev in javnih dobrin; te znižujejo stopnjo zadovoljstva s stanovanji in tako negativno vplivajo na kakovost življenja prebivalcev naselja Braamfisherville.

  • Issue Year: 22/2011
  • Issue No: 1
  • Page Range: 60-65
  • Page Count: 5
  • Language: Slovenian