Democracy and the Politics of National Identity Cover Image
  • Price 3.90 €

Demokracia dhe politika e identitetit kombëtar
Democracy and the Politics of National Identity

Author(s): Julie Mostov
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Përpjekja
Keywords: Democracy ; Politics ; National Identity

Summary/Abstract: Ndryshimet ekonomike dhe politike që ndodhën në Evropën Lindore dhe në vendet e ish-Bashkimit Sovjetik premtuan, nga njëra anë, mundësi të reja në liberalizimin dhe demokratizimin e shoqërisë dhe, nga ana tjetër, sfida të forta ndaj këtyre proceseve. Një faktor që rrezikon mundësinë për transformime demokratike dhe krijon pengesa serioze ndaj praktikave demokratike të bashkëpunimit social në këto rajone, është ai që unë e quaj politika e identitetit kombëtar. Një politikë që identifikohet, në rradhë të parë, me politikën e një komuniteti kombëtar të veçantë, në vetvete nuk është e papajtueshme me angazhimet ndaj institucioneve dhe parimeve demokratike; por në një vend ku identifikimi kombëtar ose etnik luan rolin kryesor në artikulimin e interesave dhe të qëllimeve të institucioneve e të politikës, puna paraqitet ndryshe. Në një vend ku identiteti kombëtar dhe etnik përbën bazën mbi të cilën shpërndahet pasuria shoqërore, ku komuniteti politik është i njësuar me kombin1 dhe subjektet politike nuk e kalojnë cakun e kolektiviteteve kombëtare dhe etnike të përcaktuara, politika e identitetit kombëtar është e papajtueshme me demokracinë

  • Issue Year: 1995
  • Issue No: 05
  • Page Range: 019-035
  • Page Count: 17
  • Language: Albanian