The Genealogy of the Modern Individual as Subject Cover Image
  • Price 3.00 €

Genealogija modernoga pojedinca kao subjekta
The Genealogy of the Modern Individual as Subject

Author(s): Hubert Dreyfus, Paul Rabinow
Subject(s): Philosophy
Published by: Hrvatsko Društvo Pisaca

Summary/Abstract: Foucault kao genealog postavlja pitanje o seksualnosti u strogom povijesnome kontekstu; seksualnost je povijesni proizvod, a ne temeljno biološki označeno. On kritizira opće prihvaćeno shvaćanje spola kao osnovne suštine, kao drevnoga nagona i pokazu je da je i ta koncepcija nastala u konkretnom povijesnome diskursu o seksualnosti. On je pažljivo svoj izbor riječi i analizu njihova značenja povezao s promjenom politike o tijelu i njegovim željama: »Seksualnost imamo od osamnaestoga stoljeća, a spol od devetnaestoga. Ono što smo imali prije toga zacijelo je bilo tijelo« .

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 25-33
  • Page Count: 9
  • Language: Croatian