Turkey's Black Sea Policy Cover Image
  • Price 3.90 €

Türkiye’nin Karadeniz Politikası: Temel Parametreler ve Stratejiler
Turkey's Black Sea Policy

Author(s): Kamer Kasım
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: USAK (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu)
Keywords: Karadeniz; Rusya; Enerji; Güvenlik; Kafkasya

Summary/Abstract: Soğuk Savaş döneminde iki blok arasında mücadeleye sahne olan Karadeniz, Soğuk Savaş dönemi sonrasında çok taraflı bir çekişme ve işbirliği sahası olmuştur. Rusya’nın Sovyetler Birliği’nin dağılmasından hemen sonra izlediği “Yakın Çevre” ile ilgilenmeme politikasını bırakmasıyla güvenlik boyutuyla ön plana çıkan Karadeniz, zamanla enerji alanında da uluslararası düzeyde tartışılır olmuştur. Türkiye’nin bir bölgesel güç olarak hem güvenlik hem de enerji konusunda çıkarlarını savunmak için aktif bir politika izlemesinin zorunlu olduğu bölge, aynı zamanda Türkiye’ye uluslararası alanda sesini duyurma ve global politikaları da etkileyebilecek bir bölgesel güç olduğunu gösterme fırsatı sunmaktadır. Türkiye’nin hem kendi çıkarlarını hem de stratejik bakımdan işbirliği içerisinde olduğu ülkelerin çıkarlarını koruyup uyumlaştırması Karadeniz’e verdiği önemi sürdürüp yeni stratejiler ortaya koymasına bağlıdır. Bunu yapabilen bir Türkiye hem bölgesinde hem de global alanda daha etkili olacaktır. Özellikle Kafkasya’daki dondurulmuş çatışmaların çözümü ve bu noktada Türkiye’nin işbirliği içerisinde olduğu ülkelerle birlikte hareket etmesi politik alanda güç kazandıracaktır. Bunun kadar önemli diğer bir husus da Karadeniz’de ülkeler arasında ticareti ve kültürel bağları geliştirmektir. Türkiye’nin bu konu da da yeni stratejileri olması gerekmektedir.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 05
  • Page Range: 146-153
  • Page Count: 8
  • Language: Turkish