Ivo Andrić, Paradox about Silence Cover Image

Ivo Andrić, paradoks o šutnji
Ivo Andrić, Paradox about Silence

Author(s): Ivan Lovrenović
Subject(s): Literary Texts
Published by: Matica hrvatska Mostar

Summary/Abstract: U ediciji „Sto knjiga hrvatske književnosti u Bosni i Hercegovini“ Matice hrvatske u Sarajevu iz tiska su izašla Izabrana djela Ive Andrića 1-4 (Prokleta avlija, Travnička hronika, Na Drini ćuprija, Pripovijetke). Izbor Andrićevih djela napravio je i za tisak pripremio Ivan Lovrenović, koji je napisao i opsežan predgovor, u kojemu se, kod nas prvi put, cjelovito razmatraju svi aspekti važni za situiranje Andrićeva djela u južnoslavenski, bosanskohercegovački i hrvatski književni kontekst. Zbog svega toga uredništvo Motrišta odlučilo je pojavu Andrićevih Izabranih djela popratiti objavljivanjem Lovrenovićeva eseja u cijelosti.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 41
  • Page Range: 49-84
  • Page Count: 36
  • Language: Bosnian