About
  • Price 2.50 €

W KRĘGU „PRZEGLĄDU HUMANISTYCZNEGO”
About "Przegląd humanistyczny"

Author(s): Bazyli Białokozowicz
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: przeglad; humanistyczny; humanistyka; tazbir
  • Issue Year: 408/2006
  • Issue No: 05-06
  • Page Range: 317-327
  • Page Count: 11
  • Language: Polish