Topical Issues of the Innovation Policy Cover Image

Актуални проблеми на иновационната политика
Topical Issues of the Innovation Policy

Author(s): Vasil Sivov
Subject(s): Economy
Published by: Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките

Summary/Abstract: REFERENCE to Росица Чобанова, Павлинка Найденова, Радостина Бакърджиева. Икономически проблеми на иновационната политика в България – В: Стопански свят. Свищов, СА “Д.А.Ценов”, 2005, 202 с.

  • Issue Year: 2005
  • Issue No: 2
  • Page Range: 115-118
  • Page Count: 4
  • Language: Bulgarian